Rozkład dnia

6.30 – 8.00 – dzieci przychodzą do przedszkola, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i kreatywności dzieci, zabawy ogólnorozwojowe

8.15 – 8.20 – przygotowanie do śniadania

8.20 – 8.45śniadanie

8.45 – 9.00 – zabiegi higieniczne (mycie zębów)

9.00 – 10.30 – zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN

10.30 – 11.50 –  zajęcia plastyczne rozwijające sprawność manualną, rozwijanie twórczego myślenia, spacery, zabawy na świeżym powietrzu

11.50 – 12.00 – przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30obiad

12.30 – 12.45 – zabiegi higieniczne (mycie zębów)

12.40 – 14.15 – odpoczynek dzieci: leżakowanie, słuchanie bajek lub słuchowisk dla dzieci, słuchanie muzyki

14.15 – 14.30 – przygotowanie dzieci do popołudniowej aktywności

14.30 – 14.45 – podwieczorek

14.45 – 17.00 – zabawy i gry dydaktyczne, zajęcia indywidualne, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci do domu