Opłaty

Opłaty w naszym przedszkolu na rok szkolny 2020/2021 wynoszą:

Czesne –  285 zł – dla dzieci w wieku powyżej 2,5 roku życia.
W ramach czesnego zapewniamy:
– opiekę nad dzieckiem w godzinach od 6.30 do 17:00,
– opiekę logopedy,
– różnorodny program zajęć dydaktycznych zatwierdzonych przez MEN i rozszerzony o autorskie metody nauczania,
– wysoki poziom przygotowania dzieci do pierwszej klasy,
– codziennie zajęcia z języka niemieckiego,
– zajęcia z języka angielskiego dwa razy w tygodniu,
– zajęcia z religii – na życzenie rodzica,
– zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
– zajęcia plastyczno-techniczne,
– naukę piosenek i zabawy przy muzyce,
– gimnastykę z elementami usprawnienia psychoruchowego,
– grupowe zajęcia rytmiczno-muzyczne,
– grupowe zajęcia gimnastyki,
– specjalne atrakcje dla dzieci np. przyjazd teatrzyków, iluzjonistów, klaunów, organizacja wycieczek,
– spotkania z ciekawymi ludźmi i zawodami,
– uroczystości w przedszkolu.

Wyżywienie – stawka żywieniowa dzienna 8 zł – obejmuje trzy posiłki dziennie
(śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek)


Opłata = Czesne+(8zł x liczba dni roboczych)

W przypadku zgłoszonej pisemnie lub telefonicznie nieobecności Dziecka (najpóźniej do godziny 7:30 danego dnia – zgodnie z zapisami Umowy) zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce. Nadpłata jest rozliczana na koniec każdego miesiąca.

Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczania czesnego.

Wpisowe – 100 zł – płacone przy zapisie dziecka do przedszkola (opłata bezzwrotna).
Opłata ta jest wykorzystywana na wyprawkę plastyczną na cały rok szkolny.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio u Dyrektora Przedszkola lub przelewem na podane poniżej konto bankowe.

Akademia Juniora
Al. 3 Maja 10
22-100 Chełm

nr konta: 62 1050 1461 1000 0092 0494 4566
ING Bank Śląski

Wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na podane powyżej konto bankowe do 10 dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz numer faktury.